Europejski Tydzień Autyzmu 2021

🌊Trwa Europejski Tydzień Autyzmu zainicjowany przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem.

🌊Zwiększanie świadomości społecznej i upowszechnianie informacji dotyczących tego zaburzenia – niech to będzie Nasz wspólny cel💪!!

Karta Praw Osób z Autyzmem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.