Regulamin

Regulamin charytatywnego biegu NIEBIESKA FALA oraz NIEBIESKA miniFALA

 1. Cel
 • wsparcie Szkoły Podstawowej nr 107 w Poznaniu oraz Przedszkola nr 116 w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu brakującego sprzętu do integracji sensorycznej,
 • zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem niepełnosprawności jakim jest autyzm – przybliżenie objawów zaburzenia, wskazanie sposobów reagowania na nie, przybliżenie dostępnych metod i form terapii oraz edukacji.
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • popularyzacja biegania w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z problemem autyzmu,
 • promocja Miasta Poznania jako przyjaznego problemowi autyzmu.

 

 1. Organizator:

Stowarzyszenie Niebieska Fala

    Współpraca organizacyjna:

 • Szkoła Podstawowa nr 107 w Poznaniu,
 • Przedszkole nr 116 w Poznaniu,
 • Marcelin Management Sp. z o.o.

 

 1. Termin i miejsce

NIEBIESKA miniFALA

Bieg jest biegiem rodzinnym i odbędzie się 27 marca 2022 r. (niedziela) w Poznaniu,

Start o godz. 13.00, przy trybunie nr 2 Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17

Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 1000 metrów, meta biegu znajduje się w tym samym miejscu co start,

Nawierzchnia: 100% utwardzona,

Limit czasu na ukończenie biegu: 30 min


NIEBIESKA FALA

Zawody zostaną rozegrane 27 marca 2022 r. (niedziela) w Poznaniu,

Start o godz. 14.00, przy trybunie nr 2 Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17

Bieg zostanie przeprowadzony na dystansie 5 i 10 km oraz 5 km Nordic Walking (start o godzinie 14:05).

Trasa będzie oznaczona niebiesko-białą taśmą. Nawierzchnia trasy: ok. 30 % utwardzona, ok. 70 % leśna.

Limit czasu na ukończenie biegu na obydwu dystansach (5 i 10 km) wynosi 100 minut. (Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:40 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie będą klasyfikowani).

Organizatorzy informują iż dołożą wszelkich starań aby bieg odbył się w pierwotnym terminie jednakże zakładają, iż alternatywnym terminem w przypadku nie możliwości organizacji zawodów ze względów pandemicznych będzie dzień 22 czerwca. Szczegóły organizacyjne zostaną podane do wiadomości w późniejszym okresie po ewentualnej decyzji.

 1. Zasady uczestnictwa
 1. Bieg NIEBIESKA miniFALA

W biegu rodzinnym NIEBIESKA miniFALA może wziąć udział każdy, bez względu na płeć i wiek kto zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Start osoby niepełnoletniej wymaga podpisania zgody na udział rodzica bądź opiekuna prawnego. Formularz zgody będzie dostępny w biurze zawodów. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci na trasie i podczas całego wydarzenia odpowiadają rodzice lub uprawnieni opiekunowie. 

 1. Bieg NIEBIESKA FALA 5 km, Nordic Walking NIEBIESKA FALA 5 km 

W biegu NIEBIESKA FALA na dystansie 5 km może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Dopuszcza się do udziału w biegu Niebieska Fala na dystansie 5 km zawodników w wieku 12-18 lat urodzonych przed 27 marca 2010 r. Osoby te w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości i zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

 1. Bieg NIEBIESKA FALA 10 km

W biegu NIEBIESKA FALA na dystansie 10 km może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Bieg rodzinny NIEBIESKA miniFALA oraz bieg NIEBIESKA FALA będzie rejestrowany przez kamery i fotografów. Uczestnicy, biorąc udział w biegu, wyrażają tym samym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych w materiałach filmowych, audio i fotografiach, także w materiałach reklamowych organizatora biegu oraz oficjalnych partnerów imprezy i zrzekają się wszelkich roszczeń w tym zakresie. Uczestnik biegu wyraża zgodę na otrzymywanie od organizatora informacji dotyczących organizowanych przez niego imprez, oraz informacji o partnerach biegu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji biegu i akcji z nim związanych na podstawie umowy powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w biegu charytatywnym Niebieska Fala.

 

 1. Zgłoszenia 
 1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej biegu www.NiebieskaFala.pl
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2022 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników łącznie w biegu NIEBIESKA FALA I NIEBIESKA miniFALA – 949 osób. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zarezerwowania dodatkowych 50 pakietów jako pula pakietów organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników. W przypadku nie osiągnięcia limitu Organizator może umożliwić zapisanie się na zawody w dniu startu.
 5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Pakiet może być odebrany osobiście lub przez osobę upoważnioną do odbioru pakietu. Pakiety można przepisywać po kontakcie z organizatorem do 10 marca 2022 r. (kontakt mailowy bieg@niebieskafala.pl)

 

 1. Świadczenia

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy w biurze zawodów.

Każdy uczestnik otrzyma ponadto numer startowy + agrafki, a na mecie pamiątkowy medal. 

O ile warunki będą pozwalały Organizator zapewnia na trasie 10 km punkt odżywczy oraz dla wszystkich uczestników depozyt zlokalizowany w tym samym miejscu, gdzie biuro zawodów. Depozyt będzie czynny do zakończenia zawodów.

 1. Klasyfikacje

W biegu NIEBIESKA miniFALA organizator nie przewiduje prowadzenia klasyfikacji. 

W biegu NIEBIESKA FALA nagradzani będą i prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna:

 • Open kobiet na 5 km
 • Open mężczyzn na 5 km
 • Open kobiet na 5 km Nordic Walking
 • Open mężczyzn na 5 km Nordic Walking
 • Open kobiet na 10 km
 • Open mężczyzn na 10 km

W biegu NIEBIESKA FALA nagradzani będą i prowadzona będzie klasyfikacja DRUŻYNOWA:

Wyłonienie 3 najlepszych drużyn polegać będzie na zliczeniu czasów brutto przez najlepszych 3 zawodników z danego klubu. Nagradzani będą trzej najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z trzech pierwszych drużyn. O przypisaniu do konkretnej drużyny decyduje nazwa klubu wpisana w formularzu zgłoszeniowym. Nazwa zespołu musi być taka sama. Np. Parkrun Poznań/ KB Maniac i KB Maniac, to dwie różne drużyny.

 1. Opłaty

Udział w biegu charytatywnym NIEBIESKA miniFALA  oraz NIEBIESKA FALA jest odpłatny, całość środków przeznaczona będzie na profilaktykę świadomości społecznej związanej z problemem autyzmu, w tym na wsparcie Szkoły Podstawowej nr 107 w Poznaniu oraz Przedszkola nr 116 w Poznaniu w sfinansowaniu zakupu brakującego sprzętu do integracji sensorycznej.

Opłata wpisowa za bieg NIEBIESKA miniFALA wynosi:

 • 30,00 zł – w terminie do 10 stycznia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 40,00 zł – w terminie do 31 stycznia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 50,00 zł – w terminie do 28 lutego 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 100,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 27 marca 2004 r.) opłata 30,00 zł przez cały okres trwania zapisów nie później niż do 28 lutego 2022 roku lub do wyczerpania limitu.

Opłata wpisowa za bieg NIEBIESKA FALA wynosi:

 • 59,00 zł – w terminie do 10 stycznia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 79,00 zł – w terminie do 31 stycznia 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 99,00 zł – w terminie do 28 lutego 2022 roku włącznie lub do wyczerpania limitu,
 • 130,00 zł – w dniu zawodów, o ile wcześniej nie zostanie osiągnięty limit.

Dzieci i młodzież do ukończenia pełnoletności (urodzeni po 27 marca 2004 r.) opłata 59,00 zł przez cały okres trwania zapisów nie później niż do 28 lutego 2022 roku lub do wyczerpania limitu.

Opłaty startowe dokonywane są wyłącznie on-line w formularzu zapisów do którego link znajduje się na stronie internetowej biegu www.niebieskafala.pl   

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej. Uczestnictwo w zawodach można przepisać na innego zawodnika w terminie do 10 marca 2022 r.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty; opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi; koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy; koszty organizacji pokrywają organizatorzy. 

 1. Pomiar czasu

Pomiar czasu jest prowadzony w formie elektronicznej przez firmę Plus Timing (www.plus-timing.pl). Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą zwrotnego chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego i zwrócić po przekroczeniu linii mety. Na starcie/mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację.

Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera).

Pomiar czasu jest prowadzony tylko w biegu NIEBIESKA FALA na dystansie 5 i 10 km.

 

 1. Biuro zawodów

Weryfikacja zawodników startujących w biegu oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie osobiście lub poprzez osobę upoważnioną na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów w niedzielę w dniu 27 marca 2022 roku od godz. 10:00 do godz. 13:30 na błoniach Stadionu Poznań, ul. Bułgarska 17, Poznań.

Od godz. 12:31 nieodebrane numery w biegu NIEBIESKA miniFALA mogą zostać sprzedane niezapisanym osobom, chętnym do udziału w biegu.
Od godz. 13:31 nieodebrane numery w biegu NIEBIESKA FALA mogą zostać sprzedane niezapisanym osobom, chętnym do udziału w biegu.

Organizatorzy udostępnią także możliwość odbioru pakietów startowych w piątek 25 marca 2022 roku oraz w sobotę 26 marca 2022 roku.

 

 1.  Postanowienia końcowe

 

 1. Zawody odbywać się będą w pełnym reżimie sanitarnym obowiązującym w dniu zawodów.
 2. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
 4. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,  odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek strat jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu rodzinnym NIEBIESKA miniFALA i NIEBIESKA FALA. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 6. Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
 9. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 11. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 12. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
 13. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 14. Zgłoszenie się na bieg przez wiadomość e-mail, formularz zgłoszeniowy oraz zgłoszenie się na miejscu w biurze zawodów świadczy o akceptacji niniejszego regulaminu.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 16. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach, a w szczególności: zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w miejscach do tego przeznaczonych),

–  schodzenia z trasy zawodów,

– zakłócania ciszy.

 

 1. Planowany orientacyjny Program Zawodów w dniu 27 marca 2022 r.
 • 10:00 – 12:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu rodzinnego NIEBIESKA miniFALA w biurze zawodów,
 • 10:00 – 13:30 – zapisy (przy dostępności pakietów) i weryfikacja zawodników biegu NIEBIESKA FALA w biurze zawodów,
 • 12:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu rodzinna NIEBIESKA miniFALA,
 • 12:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem rodzinnym NIEBIESKA miniFALA,
 • 12:55 – powitanie uczestników oraz otwarcie Biegu Rodzinnego NIEBIESKA miniFALA,
 • 13:00 – start biegu rodzinnego NIEBIESKA miniFALA,
 • 13:45 – zbiórka uczestników na miejscu startu biegu NIEBIESKA FALA,
 • 13:45 – wspólna rozgrzewka przed biegiem głównym NIEBIESKA FALA,
 • 13:55 – powitanie uczestników i otwarcie zawodów biegu NIEBIESKA FALA,
 • 14:00 – start biegu NIEBIESKA FALA,
 • 14:05 – start biegu NIEBIESKA FALA Nordic Walking
 • 14:15 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu NIEBIESKA FALA 5 km,  
 • 14:35 – przewidywany czas przekroczenia mety przez zwycięzcę biegu NIEBIESKA FALA 10 km,
 • 15:40 – zamknięcie trasy dla uczestników biegu NIEBIESKA FALA,
 • ok. 15:40 – ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,
 • 16:30 – Zakończenie imprezy

 

 1. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Niebieska Fala 0000756133  z siedzibą w Poznaniu: ul. Cześnikowska 7/4. Z administratorem można skontaktować się mailowo: stowarzyszenie@niebieskafala.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.

Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.

Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Dyrektor biegu: 

Tomasz Szwajkowski, tel.: 509 174 333 e-mail:  bieg@niebieskafala.pl  

Oficjalny serwis internetowy zawodów:

www.niebieskafala.pl

www.facebook.com/biegniebieskafala/

www.instagram.com/biegniebieskafala/